Digitalisering av arkiv

Enkelt, säkert och arbetsbesparande e-arkiv | 08-630 08 88

Övriga tjänster


Skicka över en pärm - Vi skannar, indexerar
och gör innehållet fritextsökbart i er egen databas i vårt e-arkiv.
Allt detta för endast 395 kr

Övriga tjänster

SmartScan

Vår säkra och smarta lösning för scanning av dokument gör att inskannat material på ett säkert sätt hamnar i det digitala arkivet i krypterad form. Hitta originaldokument med unikt ID utan att ens behöva sortera. En beprövad lösning sedan tio år som sparar både tid och pengar. SmartScan är enkelt att implementera och kräver små resurser på IT-sidan.

SmartMailroom

SmartMailroom bygger på att inkommande post skannas in i ärendehanteringen med hjälp av SmartScan. På detta sätt kan man på ett smidigt sätt arbeta med alla ärenden elektroniskt. Det finns dessutom möjlighet att addera e-post och webservice-dokument till ärendehanteringssystemet.

SmartManager

SmartManager är ett fristående molnbaserat informationssystem som skapar ordning och reda på digitala dokument av alla slag. Det är dessutom enkelt att arbeta med, säkert och flexibelt och enkelt att implementera i systemet. Eftersom det är molnbaserat är det alltid tillgängligt så länge det finns tillgång till internet.

SmartFlow

SmartFlow är ett komplett elektroniskt system för ärendehantering. Flexibiliteten är stor, Ärenden kan genereras via skannade dokument, mejl, html-formulär eller så kan de skapas direkt i systemet. Med SmartFlow kan man på ett smidigt sätt följa ett ärende från start till mål.

SmartContract

SmartContract är ett avtalshanteringssystem som ger total kontroll över alla avtal inom verksamheten. Håller ett avtal på att förfalla så påminns administratörerna och missar inte möjligheten att omförhandla. Alla typer av avtal kan hanteras i SmartContract, som är åtkomligt världen runt, så länge man har tillgång till internet.

Tre skäl till varför ni ska anlita SmartInfo

  • Företaget behöver inte göra några nyinvesteringar i IT-system.
  • Allt ligger i molnet och är därför geografiskt oberoende.
  • Implementeringen går snabbt, en pilot är klar på en vecka. 

 

Säker hantering av digitala dokument